ស្វាយកម្ពុជានឹងមានទីផ្សាល្អ បើតាមស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាបានប្រាប់…….

ភ្នំពេញ៖ នាដើមឆ្នាំខាងមុខនេះ ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា​ នឹងធ្វើការចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីការនាំចេញផ្លែស្វាយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិន។ ផ្លែស្វាយដែលនាំចេញទៅប្រទេសចេញទៅចិន ជាង៥០ម៉ឺនតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ប្រភព៖ ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា