កីឡាករខ្មែរ 4 រូបនេះ តើនរណាសាកសមចេញទៅប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ សុីហ្គេម ឆ្នាំ 2019

កីឡាករខ្មែរ 4 រូបនេះ តើនរណាសាកសមចេញទៅប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ សុីហ្គេម ឆ្នាំ 2019 នៅប្រទេស ហ្វីលីពីន លើវិញ្ញាសារ Kickboxing ប្រភេទទម្ងន់ 63.5 Kg? កីឡាករ គុនខ្មែរ ដែលត្រូវបានចុចឈ្មោះមានដូចជា ឡុង សំណាង, យ៉េន ឌីណា, ផល សោភ័ណ្ឌ និង សូត្រ ប៊ុនធី ។ អ្នកទាំង 4 នឹងត្រូវសហព័ន្ធជ្រើសយកសម្រេចម្នាក់ដើម្បីទៅប្រកួត ។ គួរបញ្ជាក់អោយដឹងថា វិញ្ញាសារ Kickboxing នេះ គឺគេមិនអនុញ្ញាតអោយប្រើកែង ឡាំជង្គង់ ចាប់ជើង រឺ ក្រៀកបោកផ្តួលឡើយ ដោយស្នៀតគោលក្នុងការវាយបែប Kickboxing គឺ ទាត់ ធាក់ ម៉ាត់ និង បោះជង្គង់ ។ តើក្នុងចំណោមជើងខ្លាំង គុនខ្មែរ ទាំង 4 រូបខាងលើ កីឡាករមួយណាសាកសមជាងគេ ?

ផស សោភ័ណ្ឌ
យ៉េន ឌីណា
សូត្រ ប៊ុនធី
ឡុង សំណាង

អត្ថបទ: Sursdey